Kvinna och man skakar hand

Arbetsrätt§experten

Arbetskraftshantering

01

Sveriges ledande juristbyrå inom arbetsrätt

02

Specialister i avancerade förhandlingar

03

Tjänster för arbetsgivare och arbetstagare – i Sverige och utomlands

Arbetsrättsexperten är en av Sveriges ledande arbetsrättsbyråer med specialkompetens inom alla arbetsrättens områden, däribland inom området Arbetskraftshantering. En arbetsgivare behöver hantera arbetskraftsfrågan på olika sätt och det finns ett stort antal lagar och regler som styr eller påverkar personalförsörjningen. Arbetsrättsexperten är specialiserad i hanteringen av arbetskraftsfrågan.

Generellt kan arbetskraftsförsörjningen hanteras på två huvudsakliga sätt. Antingen sker rekrytering i Sverige på traditionellt vis eller från utlandet och kostnadseffektiva EU-länder så som exempelvis Rumänien, Tjeckien, Slovakien eller Bulgarien. Vad gäller frågan om kollektivavtal och deltagandet vid vissa upphandlingar där kollektivavtal krävs men också andra tänkbara skäl, så kan i sådant fall den saken hanteras antingen genom att man biträder de anställda att bilda och registrera ett eget litet fackförbund som bolaget sedan direkt därefter sluter avtal med, alternativt att avtalet sluts i hemlandet till de anställda eller att de anställda tillhör ett bemanningsföretag (eller ert eget bemanningsföretag) beläget utomlands eller i Sverige. Vi på Arbetsrattsexperten är specialiserade i arbetsrätt och hanterar alla de legala aspekterna av arbetskraftsförsörjningsfrågan.       

9801035-couple-consulting-financial-advisor
quote

Jag har hela mitt yrkesliv arbetat med förhandling, bland annat företrätt hela branschorganisationer i EU och deltagit vid förhandling av frihandelsavtal, inget har dock kunnat matcha det förhandlingsteam och framförallt den förhandlingsmetodik och taktik som utbildas av Arbetsrättsexperten och som tillhandahålls av Arbetsrättsexperten.

Sakkunnig förhandlare, Karl Gustavsson
quote

Jag hade redan jobbat med arbetsrätt i 15 år när jag började på Arbetsrättsexperten, men det var först när jag kom hit som jag verkligen lärde mig avancerad arbetsrätt.

Jur. Kand. Kristoffer Eriksson
quote

Arbetsrättsexperten är en pragmatisk arbetsplats där juristens prestation bedöms efter klientens resultat. Det är oerhört utvecklande och motiverande för oss jurister att det viktiga inte är att ha rätt utan att få rätt.

Jur. Kand. Anna Lundgren