Man på flygplats

Arbetskraft från utlandet

01

Sveriges ledande juristbyrå inom arbetsrätt

02

Specialister i avancerade förhandlingar

03

Tjänster för arbetsgivare och arbetstagare – i Sverige och utomlands

Arbetsrättsexperten har specialkompetens vad gäller utländsk arbetskraft. 

Generellt om utländsk arbetskraft

Arbetskraftsförsörjningen i Sverige kan vara svår på grund av avsaknaden av rätt kompetens och kan vara svårhanterad på grund av gällande sedvana eller orimliga kostnader för bolaget så som förväntade löneanspråk eller motsvarande kollektivavtalskrav.

Av expansionsskäl, konkurrens- och existensskäl kan det föreligga ett behov att rekrytera utländsk arbetskraft. Vi på Arbetsrättsexperten har delat in frågan i huvudsakligen tre delar,

  • Övrig utländsk arbetskraft från EU
  • Övrig utländsk arbetskraft från övriga delar av världen
  • Akademiskt kvalificerad utländsk arbetskraft från EU eller övriga världen

Övrig utländsk arbetskraft från EU och övrig utländsk arbetskraft från övriga världen utgör ofta den traditionella arbetargruppen. Vi refererar ofta till gruppen som den ’generella arbetaren’. Gruppen har gemensamt att den består av generell personal utan särskilda kvalifikationer där skälet till rekrytering antingen är generellt sett mycket högre arbetsmoral eller lägre kostnader än motsvarande svensk arbetskraft, eller en kombination av dessa. 

Vad gäller gruppen akademiskt kvalificerad utländsk arbetskraft från EU eller övriga världen avser den här gruppen istället en svåråtkomlig kvalificerad arbetskraft. Det rör generellt sett väl kvalificerad eller mycket väl kvalificerad arbetskraft. Anställda tillhörande gruppen är generellt sett svåra att få tag på i Sverige, alternativt att rekryteringen innebär en orimligt hög kostnad för bolaget.  

Vi på Arbetsrattsexperten är experter på hantering av utländsk arbetskraftsförsörjning vad gäller upprättande av system och strukturer vars syfte är att säkerställa en, för bolaget, kostnadseffektiv och legalt korrekt hantering av arbetskraftsförsörjningsfrågan från EU-länder eller övriga världen.

Det finns även en hel del andra sätt att hantera samma fråga. Om ni önskar hjälp med hantering eller strukturer för att säkerställa ert bolags intressen så kan ni kontakta oss här.

Advokat skriver på dokument
quote

Jag har hela mitt yrkesliv arbetat med förhandling, bland annat företrätt hela branschorganisationer i EU och deltagit vid förhandling av frihandelsavtal, inget har dock kunnat matcha det förhandlingsteam och framförallt den förhandlingsmetodik och taktik som utbildas av Arbetsrättsexperten och som tillhandahålls av Arbetsrättsexperten.

Sakkunnig förhandlare, Karl Gustavsson
quote

Jag hade redan jobbat med arbetsrätt i 15 år när jag började på Arbetsrättsexperten, men det var först när jag kom hit som jag verkligen lärde mig avancerad arbetsrätt.

Jur. Kand. Kristoffer Eriksson
quote

Arbetsrättsexperten är en pragmatisk arbetsplats där juristens prestation bedöms efter klientens resultat. Det är oerhört utvecklande och motiverande för oss jurister att det viktiga inte är att ha rätt utan att få rätt.

Jur. Kand. Anna Lundgren