Vättern

Eget bemanningsbolag

Arbetsrättsexperten har specialkompetens vad gäller inhämtning av utländsk arbetskraft. 

Generellt om utländsk arbetskraft genom bemanningslösning.

Arbetskraftsförsörjningen kan ofta tillgodoses genom att bolaget eller dess ägare upprättar ett eget bemanningsbolag i exempelvis ett EU-land så som Rumänien, Bulgarien, Tjeckien eller Slovenien och därefter anställer sin personal i bemanningsbolaget beläget där. Personalen i fråga, exempelvis en chaufför från Rumänien eller en byggarbetare från Bulgarien kan sedan hyras ut från det egna bemanningsföretag i utlandet till bolaget i Sverige, till de villkor som ni själva definierat som gällande i avtalet mellan det svenska och utländska bolaget. 

Lösningen medför mycket stor flexibilitet vad gäller frågan om lönesättning och övriga villkor. Den är därtill synnerligen populär i flertalet sektorer, bland annat transportsektorn, servicesektorn, restaurang- och hotellnäringen, städ- och hembiträdesektorn, byggarbetarsektorn, väg, bro, tunnel, asfalt- och övriga entreprenadssektorn och ekonomi- och administrativa sektorer. 

En lösning med utländskt bemanningsföretag innebär oftast omfattande och stora fördelar så som helt fri lönesättning och mycket stor flexibilitet för bolaget att själv definiera alla, för anställningsförhållandet, gällande villkor. Denna lösning innebär näst intill alltid kraftigt reducerade kostnader och väldigt ofta en mer motiverad, dedikerad och i många aspekter mer lojal och arbetsvillig arbetsstyrka. Vad gäller frågan avseende facklig verksamhet i Sverige, läs här.