Agent gratulerar kandidat

Fackförbund

01

Sveriges ledande juristbyrå inom arbetsrätt

02

Specialister i avancerade förhandlingar

03

Tjänster för arbetsgivare och arbetstagare – i Sverige och utomlands

Arbetsrättsexperten har specialkompetens vad gäller inhämtning av utländsk arbetskraft. 

Generellt om fackförbund och inhyrd personal från egen eller annans bemanningsverksamhet.

Det är vanligt förekommande att bolag upprättar egna bemanningsföretag i Rumänien, Bulgarien, Tjeckien, Slovenien eller i andra länder, för att där anställa delar av sin personalstyrka i syfte att trygga arbetskraftsförsörjningen till sina svenska bolag eller för att säkerställa att densamma kan ske till en ekonomiskt acceptabel kostnad.

I Sverige föreligger det dock en viss risk för att nationella fackförbund, med intresse att skydda den svenska personalstyrkan mot konkurrens från utlandet, därmed kan komma att kräva att bolaget ska teckna ett kollektivavtal. Generellt sett kan det medföra oöverskådliga ekonomiska följder och förpliktelser att teckna ett sådant avtal och syftet med att hyra in personal från utländska bolag riskerar att elimineras vid sådant tecknande. 

För att undvika problemställningen är det därför vanligt förekommande att bemanningsbolaget utomlands hyr ut sin personal till ett svenskt gällande systerbolag. I detta systerbolag finns inga anställda alls varför underlag och legala möjligheter att avkräva något kollektivavtal från dem därmed inte finns. Systerbolaget kan komplettera huvudbolagets verksamhet eller kan i sin tur agera leverantör åt huvudbolaget.

Systemet är mycket vanligt förekommande inom transportsektorn, hotell- och restaurangsektorn, byggsektorn och numera även i större omfattning inom ekonomi- och administrativa sektorer.

Vi på Arbetsrattsexperten är experter i arbetsrätt och kan biträda er med att sätta upp system för bibehållande av bolagets intressen vad gäller arbetskraftsförsörjnings- och hanteringsfrågan.  

Det finns även en hel del andra sätt att hantera samma fråga. Om ni önskar hjälp med hantering eller strukturer för att säkerställa ert bolags intressen så kan ni kontakta oss här.