Höstlöv

Rationalisering

01

Sveriges ledande juristbyrå inom arbetsrätt

02

Specialister i avancerade förhandlingar

03

Tjänster för arbetsgivare och arbetstagare – i Sverige och utomlands

Arbetsrättsexperten har specialkompetens vad gäller inhämtning av utländsk arbetskraft eller rationalisering av arbetskraft i övrigt.

Det är vanligt förekommande att bolag behöver omorganisera verksamheten. En omorganisation kan ha sin utgångspunkt i att det är nödvändigt att avlägsna en viss anställd från tjänsten, exempelvis som följd av att dennes prestation är oacceptabel eller som följd av sedvanliga organisatoriska skäl. 

En rationaliseringsprocess kan innebära att flertalet tjänster ska tas bort, göras om eller att endast en enskild tjänst ska tas bort eller göras om. Den lagstiftning som gäller för sådana frågor i Sverige är generellt sett lagen om anställningsskydd. Lagstiftningen och framförallt rättspraxis lämnar dock ett mycket stort utrymme för arbetsgivaren att i princip göra de förändringar som den finner för gott, förutsatt att de genomförs på ett juridiskt korrekt sätt.

Vi på Arbetsrättsexperten är specialister vad gäller rationaliseringar och omorganisationer, vi rationaliserar bort onödiga tjänster och anställda varje vecka, såväl svenskt anställd personal som utländskt anställd personal. Om ni önskar hjälp med frågan så är ni välkomna att kontakta oss här.